Współpraca

Zobacz / co / jak / dla kogo / programujemy

System pracy


Co robimy?

SYSTEM PRACY

Jesteśmy elastyczną grupą programistów i grafików - zespołem, który świetnie komunikuje się z ludźmi oraz maszynami. Specjalizujemy się w produkcji złożonych systemów wspierających zarządzanie informacjami. Możesz myśleć o nas jak o developerach do wynajęcia. Pomagamy zarządzać informacjami w różnych warstwach - tworzymy aplikacje internetowe (desktop i mobile), budujemy nowoczesne strony internetowe, projektujemy identyfikacje wizualne firm i instytucji, przetwarzamy i analizujemy zbiory danych.

Dla kogo?

DLA KOGO?

Obsługujemy duże instytucje zatrudniające tysiące pracowników, mniejsze firmy oraz klientów indywidualnych. Nasze systemy z powodzeniem zostały zastosowane w projektach komercyjnych jak i naukowo­-badawczych oraz przetestowane przez tysiące użytkowników. Współpracujemy także z podmiotami zagranicznymi. Swobodnie komunikujemy się w języku angielskim. Nie zapominamy o najmłodszych adeptach kodowania - dla nich prowadzimy bezpłatne warsztaty.

Jak?

JAK?

Zdajemy sobie sprawę, że wstępne wymagania i specyfikacja są bardzo często niekompletne i nie odpowiadają faktycznym potrzebom klienta. Proces projektowania i wykonania oprogramowania opieramy na bieżącym kontakcie z zamawiającym. Oprogramowanie dostarczamy okresowo w postaci kolejnych, w pełni funkcjonalnych części. Takie podejście zapewnia możliwość szybkiego testowania kolejnych funkcji powstającej aplikacji. Pozwala to m.in. na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. Jednym zdaniem - metodyka, do której nam najbliżej to Scrum.

Na jak długo?

NA JAK DŁUGO?

Zwracamy szczególną uwagę na jakość kodu, jego odporność na błędy i przede wszystkim jego późniejszą utrzymywalność. Zbudowaliśmy systemy, które sprawnie funkcjonują i bardzo dynamicznie rozwinęły się przez ostatnie kilkanaście lat. Wszystko może ulec zmianie, nie zakładamy nic. Projektujemy tak, żeby rdzeń architektury podążał za nieprzewidywalnym rozwojem aplikacji. Podejście modułowe do powierzonych problemów daje nam możliwości łatwego rozwoju i modyfikacji bez konieczności wyłączania działającego systemu czy długotrwałej przebudowy.